Описание работы:

Змест

 

Уводзіны………………………………………………………………………..2

I. Асноўная частка…………………………………………………………………..6

1.1.Лінгвадыдактычныя асновы навучання фанетыцы……………………………6

1.2.Метады і прыёмы  навучання фанетыцы ў 5 класе………………………......18

1.3.Тыпы фанетыка-акцэнталагічных практыкаванняў………………………….26

        1.4. Сувязь раздзела “Фанетыка, арфаэпія і графіка

        з іншымі раздзеламі курса мовы”………………………………………………...30

1.5.Фарміраванне і развіццё вымаўленчых навыкаў…………………………… .31

1.6. Пазакласная праца па беларускай мове ў школе…………………………….34

II.Аналіз зместу фанетыкі-арфаэпіі школьнага курса

беларускай мовы…………………………………………………………………....37

 

III.Сістэма работа па вывучэнні фанетыкі-арфаэпіі

ў школьным курсе беларускай мовы……………………………………………   51

 

Заключэнне………………………………………………………………………….61

Спіс літаратуры……………………………………………………………………..63

Дадатак……………………………………………………………………………  .65

Стоимость: 39 р.
Для заказа данной работы укажите Ваши контактные данные:


 
Не подходит готовая работа?
Выполним новую на заказ!

Вы можете заказать выполнение работы у нас на сайте, после оценки стоимости и сроков мы пришлем Вам предложение на email либо по телефону.
Прикрепите файлы с заданием. Можно добавить несколько, удерживая кнопку CTRL при выборе
TXT, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, ZIP, RAR Укажите Ваши данные:
Рассчитать стоимость
Остались вопросы? Напишите нам